Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.01.24

OR.272.1.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 500 000,00 zł brutto, z czego część A – 237 000,00 zł brutto, część B – 117 000,00 zł brutto, część C – 146 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

             Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 20.03.2020 r., części B – 20.03.2020 r., część C – 20.03.2020r.

 

oferta nr 1

konsorcjum firm w składzie:

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.

Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

15-084 Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32

 

CROMA s.c

A. Żegarska, Sz. Żegarski

15-521 Białystok, ul. Wenecka 7, Zaścinki

część C

cena brutto: 289 050,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

oferta nr 2

Zakład Usług Geodezyjnych sp. z o.o.

00 – 682 Warszawa, ul. Hożą 86 lok. 410

część A

cena brutto: 355 470,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

oferta nr 3

konsorcjum firm w składzie:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

„GEO-SERWIS”

Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński s.c.

15 – 077 Białystok, ul. Warszawska 36

 

Podlaskie Biuro Geodezji sp. z o.o.

15-085 Białystok, ul. J. K. Branickiego 15

część A

cena brutto: 234 000,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

oferta nr 4

konsorcjum firm w składzie:

Marcin Zimnoch

15 – 669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO – RAW s.c.

Marcin Zimnoch, Adam Hrabis

15 – 669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

część A

cena brutto: 336 645,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

oferta nr 5

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1

część B

cena brutto: 178 500,00 zł

gwarancja 72 miesiące

 

Podpisał:

Roman Czepe

w/z STAROSTY – Wicestarosta Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 24-01-2019 15:13

Data modyfikacji informacji: 24-01-2019 15:13