Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.01.22

OR.272.2.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 11 000,00 zł brutto, z czego część A – 3 000,00 zł, część B – 3 000,00 zł, część C – 2 000,00 zł, część D – 3 000,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

             Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 28.03.2019 r., części B – 28.03.2019 r., część C – 20.12.2019r., część D – 28.03.2019 r.

 

oferta nr 1

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 13

część C

cena za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym – 690,00 zł

cena za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym – 492,00 zł

gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 2

Bogdan Ratasiewicz

15-459 Białystok, ul. Częstochowska 16 lok. U1

część A – cena: 3 567,00 zł; gwarancja: 4 lata

część C

cena za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym – 418,20 zł

cena za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym – 233,70 zł

gwarancja: 4 lata

część D – cena: 4 797,00 zł; gwarancja: 4 lata

 

oferta nr 3

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

część A – cena:  3 247,20 zł; gwarancja: 48 miesięcy

część C

cena za szacunek pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym – 344,40 zł

cena za każdą następną działkę w obrębie ewidencyjnym – 182,04 zł

gwarancja: 48 miesięcy

część D – cena: 2 939,70 zł; gwarancja – 48 miesięcy

 

oferta nr 4

TEMPUS Małgorzata Streich

ul. Literacka 189, 60-461 Poznań

część D – cena: 6 880,00 zł, gwarancja: 48 miesięcy

 

Podpisał:

Roman Czepe

w/z STAROSTY – Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2019 12:40

Data modyfikacji informacji: 22-01-2019 12:40