Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.12.06

OR.272.23.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania przetargowego na usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego oraz ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 250 000,00 zł brutto, z czego część I – 234 400 ,00 zł, część II – 15 600,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności w część I i część II – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część I i część II –  od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

oferta nr 1

Firma JANSO Jan Sołowianiuk

15-542 Białystok, ul. Ciesielska 29

część I – 296 309,36 zł

 

oferta nr 2

Konsorcjum firm w składzie:

MOTOFIRMA Robert Andrysewicz – Lider Konsorcjum

ul. Ustronna 50, 15-161 Białystok

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HALS”

Halina Korzyńska

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 31/2, 15-111 Białystok

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Tadeusz Dąbrowski

ul. 42 Pułku Piechoty 30, 15-182 Białystok

 

PHU SMOL – HOL Monika Smolińska

ul. Wierzbowa 46, 16-070 Porosły

 

część I – 203 978,00 zł

 

w/z  STAROSTY

 Roman Czepe

WICESTAROSTA

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-12-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-12-2019 14:51

Data modyfikacji informacji: 06-12-2019 14:51