Informacja z otwarcia ofert

 Białystok, 2019.10.24
OR.272.18.2019
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 773 513,16 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

oferta nr 1

VERVIS sp. z o.o.

ul. Zielna 47, 87 – 800 Włocławek

cena brutto: 991 391,75 zł

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 2

ENTRADE sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

cena brutto: 1 113 731,17 zł

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 3

PGE OBRÓT S.A.

ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Białymstoku

ul. Świętojańska 21, 15-082 Białystok

cena brutto: 961 955,36 zł

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

                                                                                                                    

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2019

Data udostępnienia w BIP: 25-10-2019 07:45

Data modyfikacji informacji: 25-10-2019 07:45