Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 22.01.2019

OR.271.2.2.2019
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                      

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku w 2019 roku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę Office Service Mariola Szulborska ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok, z ceną brutto 67 295,03 zł.

W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa celem realizacji sukcesywnej dostawy materiałów.                      

Ponadto informuję, iż ofertę złożyli również:

  • GRAFIX K. Olszewska – Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok, z ceną brutto 118 106,46 zł.
  • FONT 2 Piotr Cerkiewnik Sp. j. ul. Boruty 5, 15-157 Białystok, z ceną brutto 73 870,95 zł.
  • Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce, z ceną brutto 74 216,97 zł.

 

 

Podpisał:
w/z Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-01-2019

Data udostępnienia w BIP: 22-01-2019 12:45

Data modyfikacji informacji: 22-01-2019 12:45