Informacja z otwarcia ofert

 

 Białystok, 2019.08.20

 OR.272.16.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 40 665,00 zł brutto, w tym na część A – 5 265,00 zł, część B – 2 400,00 zł, część C – 33 000,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 10.10.2019r., części B – 30.09.2019r., część C – 10.10.2019r.

 

oferta nr 1

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 13

 

część A

cena ofertowa brutto: 4 500,00 zł;

okres gwarancji: 48 miesięcy

 

oferta nr 2

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

 

część B

cena ofertowa brutto: 2 952,00 zł,

okres gwarancji: 48 miesięcy

 

część C

cena ofertowa brutto: 6 642,00 zł,

okres gwarancji: 48 miesięcy

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-08-2019

Data udostępnienia w BIP: 20-08-2019 11:09

Data modyfikacji informacji: 20-08-2019 11:09