Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Białystok, 25.07.2019

OR.271.2.13.2019

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie na likwidację barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku, prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014r. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

 

 wz. Starosty

Roman Czepe - Wicestarosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-07-2019

Data udostępnienia w BIP: 25-07-2019 10:46

Data modyfikacji informacji: 25-07-2019 10:56