Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.06.25

OR.272.14.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów geodezyjnych

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: część A – 4 500,00 zł, część B – 5 100,00 zł. W postępowaniu złożona została jedna oferta.

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia –zadeklarowano wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji zamówienia dla części A i B – 10 tygodni od dnia otrzymania zlecenia.

 

oferta nr 1

Usługi Geodezyjne „GEO – TECH”

Adam Zaniewski

Klepacze, ul. Niewodnicka 43

15-635 Białystok

 

Część A:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 480,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 50,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Część B:

za podział na dwie działki: cena brutto 1 480,00 zł

za każdą następną działkę: cena brutto 50,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 25-06-2019 14:23

Data modyfikacji informacji: 25-06-2019 14:23