Informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 2019.06.25

OR.272.12.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 193 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia –zadeklarowano wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji: 25.11.2020 r.

 

oferta nr 1

Konsorcjum firm w składzie:

Marcin Zimnoch - LIDER

15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

GEO-RAW s.c. – Partner

Marcin Zimnoch, Adam Hrabis

15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

cena brutto: 192 000,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-06-2019

Data udostępnienia w BIP: 25-06-2019 14:19

Data modyfikacji informacji: 25-06-2019 14:25