Zaproszenie do składania ofert

 

Białystok 14.05.2019r.                 

 

OR.271.2.10.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

 

Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on uważany za odzwierciedlający  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Zarząd Powiatu Białostockiego, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek) realizowanej w ramach projektu "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance" od km 0+000 do km 2+260 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1. Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy składać w jednej z n/w form do dnia 20 maja 2019r. włącznie:

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Wykaz wykonanych usług.
  4. Wykaz osób.
  5. Istotne postanowienia umowy.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 14-05-2019 10:12

Data modyfikacji informacji: 14-05-2019 10:14