Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego roboty budowlanej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki (Gm. Gródek) realizowanej w ramach projektu "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance" od km 0+000 do km 2+260 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 

 

Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on uważany za odzwierciedlający  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 31-05-2019 11:24

Data modyfikacji informacji: 31-05-2019 11:25