Informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 2019.05.08

OR.272.10.2019

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 315 000,00 zł brutto, z czego część A – 142 000,00 zł brutto, część B – 173 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta na część A.

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia –zadeklarowano wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 20.11.2020 r.

 

oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1

część A

cena brutto: 143 300,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

 

Podpisał:

J.B. Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 08-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 08-05-2019 15:07

Data modyfikacji informacji: 08-05-2019 15:10