Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on uważany za odzwierciedlający  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 13-05-2019 13:57

Data modyfikacji informacji: 13-05-2019 14:12