Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.04.29

OR.272.9.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 315 000,00 zł brutto, z czego część A – 142 000,00 zł brutto, część B – 173 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

             Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część A – 20.11.2020 r., części B – 20.11.2020 r.

 

oferta nr 1

InterTIM sp. z o.o.

ul. T. Noniewicza 85B lok. IV

16-400 Suwałki

część A

cena brutto: 272 259,39 zł

gwarancja: 48 miesięcy

część B

cena brutto: 280 761,28 zł

gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Tadeusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1

część A

cena brutto: 142 800,00 zł

gwarancja: 72 miesiące

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 29-04-2019 12:43

Data modyfikacji informacji: 29-04-2019 12:45