Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 10.05.2019

OR.271.2.9.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                           

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w zapytaniu ofertowym na wymianę 11 drzwi garażowych Starostwa Powiatowego w Białymstoku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę P.P.U.H. „MAT- POL” Kazimierz Plata ul. Nowowarszawska 115A, 15-206 Białystok, z ceną brutto 22 227,08 zł.

Była to jedyna oferta.  Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w wariancie nr 1 za kwotę 24 748,71 brutto zł oraz w wariancie nr 2 za kwotę 22 227,08 zł brutto. Zamawiający zadecydował o realizacji zamówienia zgodnie z opisem i wymaganiami dotyczącymi zamówienia drzwi uchylnych otwieranych ręcznie zgodnie z wariantem nr 2.

W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa celem realizacji powyższego zamówienia.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-05-2019

Data udostępnienia w BIP: 13-05-2019 13:41

Data modyfikacji informacji: 13-05-2019 14:12