Informacja z otwarcia ofert

 

Białystok, 2019.03.27

OR.272.8.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

              Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – zadeklarowano zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji:  do dnia 6 maja 2019 roku.

 

 

oferta nr 1

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

cena: 4 784,70 zł

gwarancja – 48 miesięcy

 

Popisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego  

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 27-03-2019 12:41

Data modyfikacji informacji: 27-03-2019 12:41