Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

 

Białystok, dnia 14.03.2019

 

OR.271.4.2.2019

         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

            Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

            Oferty cenowe podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać  do dnia 21 marca 2019r. włącznie:

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

    2a.  Formularz cenowy

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 14-03-2019 11:10

Data modyfikacji informacji: 15-03-2019 08:22