Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2019.03.20

OR.272.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 223 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 5 ofert określonych poniżej.

            Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji – 30.11.2019r.

oferta nr 1

LAS-R Sp. z o. o. ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków 

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 33,16 zł 

okres gwarancji – 60 miesięcy

 

oferta nr 2

Krzysztof Janczulewicz Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno- Leśnych

ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 29,59 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 3

TAXUS UL Sp. z o. o. ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 41,00 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 4

KRAMEKO sp. z o. o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 47,09 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

oferta nr 5

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Przedsiębiorstwo Państwowe Oddział w Białymstoku

ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok

cena ofertowa brutto za 1 hektar lasu – 36,72 zł 

okres gwarancji – 6 lat

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 20-03-2019 11:10

Data modyfikacji informacji: 20-03-2019 11:10