Informacja z otwarcia ofert

Niniejszy dokument został opracowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi Powiat Białostocki i w żadnym wypadku nie może być on uważany za odzwierciedlający  oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu nieograniczonego pt. "Cross-border Network for Sustainable Transport Governance" (dot. Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu-Łużany-Bobrowniki) (Gm. Gródek)

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Roman Czepe - Wicestarosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-04-2019

Data udostępnienia w BIP: 03-04-2019 13:07

Data modyfikacji informacji: 03-04-2019 13:07