Informacja

 

Białystok, 2019.03.06

OR.272.5.2019

 

INFORMACJA

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie utwardzenia nieruchomości nr geod. 706/7 i nr geod. 707/2 o powierzchni 1240 m2, stanowiących własność Powiatu Białostockiego, usytuowanych przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.

 

         Zamawiający informuje, iż w treści załącznika nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania oraz załącznika nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wystąpiła oczywista omyłka pisarska.

         W załączeniu Zamawiający przekazuje poprawiony załącznik nr 5 i załącznik nr 9.

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-03-2019

Data udostępnienia w BIP: 06-03-2019 15:11

Data modyfikacji informacji: 06-03-2019 15:11