Informacja

                                                                                                                       Krasne,2018.05.25

 

nr sprawy: D.z. 01/05/18

 

dot. postępowania przetargowego na remont instalacji elektrycznych w budynku głównym i żywieniowym Domu Dziecka w Krasnem

 

 

INFORMACJA

 

            Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na zgłoszoną prośbę o uzupełnienie dokumentacji o prawidłowy plik ze specyfikacją teletechniczną. Załącznik umieszczony na stronie http://bip.caopow.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/  o nazwie specyfikacja teletechniczna.pdf  zawiera jedynie przedmiar teletechniczny.

 

            Zamawiający zamieszcza na stronie http://bip.caopow.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/  nowy plik „specyfikacja techniczna.pdf”.

 

             Powyższe zapisy stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

 

            W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wyznaczając nowy termin składania ofert na dzień 7 czerwca 2018 roku do godz. 9.30 oraz nowy termin otwarcia ofert na dzień  7 czerwca 2018 roku na godz. 10.00.

 

 

Podpisała:

Anna Zieniewicz

p.o. Dyr. CAOPOW w Krasnem

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Anna Zieniewicz - p.o. Dyrektora

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-05-2018

Data udostępnienia w BIP: 28-05-2018 14:05

Data modyfikacji informacji: 28-05-2018 14:05