Plan postępowań na 2018 rok - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE POWIAT BIAŁOSTOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W 2018 ROKU

 

L.P.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ ZAMÓWIENIA (ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWY CZY USŁUGI)

PRZEWIDYWANY TRYB LUB INNA PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

OREINTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

1

Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu białostockiego

Usługi

Przetarg nieograniczony

220 000 zł

I kwartał 2018r.

2

 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w tym m.in. dotyczących podziałów geodezyjnych, opracowania baz danych obiektów topograficznych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Usługi

Przetarg nieograniczony

200 000 zł

I kwartał 2018r.

 

 

Białystok, 09.02.2018r.

Podpisał:

Antoni Pełkowski - Starostwo

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 09-02-2018 14:28

Data modyfikacji informacji: 09-02-2018 14:28