Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.03.21

OR.272.3.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie planów urządzania lasów

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 222 479,93 zł brutto (część I – 132 162,00 zł, część II – 90 317,93 zł,). W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

 

Oferta nr 1

LAS-R sp. z o.o.

ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 35,64 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 35,64 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 2

Krzysztof Janczulewicz

Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych

16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 35,37 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 35,63 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 3

Agencja „CEZAR” Piotrkowicz sp.j.

ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 34,56 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 36,72 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 4

KRAMEKO sp. z o.o.

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 46,44 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 50,76 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 5

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Państwowe

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 37,80 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 37,80 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 6

PRO-LAS Weremijewicz sp.j.

15-620 Białystok, ul. Elewartorska 11/1

część I

Cena brutto za 1 hektar lasu: 36,34 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto za 1 hektar lasu: 35,61 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

Podpisała:

Joanna Kondzior

 Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 22-03-2018 12:08

Data modyfikacji informacji: 22-03-2018 12:08