Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.03.06

OR.272.2.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie planów urządzania lasów

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 222 479,93 zł brutto (część I – 132 162,00 zł, część II – 90 317,93 zł,). W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

KRAMEKO sp. z o.o.

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

część I

Cena brutto: 110 586,60  zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 82 603,80 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 2

Krzysztof Janczulewicz

Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych

16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45

część I

Cena brutto: 75 353,54 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 51 495,87 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 3

LAS-R sp. z o.o.

ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków

część I

Cena brutto: 84 869,18  zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 57 998,75 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 4

TAXUS UL sp. z o.o.

ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa

część I

Cena brutto: 100 014,18 zł  

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 66 721,35 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 5

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Oddział w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Państwowe

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51

część I

Cena brutto: 79 725,59 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 54 483,68 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Oferta nr 6

PRO-LAS Weremijewicz sp.j.

15-620 Białystok, ul. Elewartorska 11/1

część I

Cena brutto: 29,86 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część II

Cena brutto: 31,86 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30 listopada 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 07-03-2018 09:34

Data modyfikacji informacji: 07-03-2018 09:34