Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok, 2018.12.20

OR.271.2.17.2018

 

dotyczy: zapytania ofertowego na ochronę fizyczną osób i mienia znajdującego się na terenie posesji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 15/1

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Powiat  Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego - oferta cenowa złożona przez Biuro Ochrony POSEJDON ul. Handlowa 7/114, 15-399 Białystok z ceną brutto za 1 roboczogodzinę w wysokości 12,92 zł uznana została za ofertę najkorzystniejszą. Oferta ta jest ofertą z najniższą ceną, spełniającą postawione wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informuję, iż w postępowaniu zostały złożone również następujące oferty:

1. Biuro Ochrony Posejdon Spółka Jawna

ul. Handlowa 7 lok 114, 15-399 Białystok

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 14,15 zł

 

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia `KASTA`

ul. Starowiejska 18, 16-010 Dąbrówki

cena brutto za 1 roboczogodzinę – 14,15 zł

 

3. AGEMA- SERWIS Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 110 lok 10, 16-400 Suwałki

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 15,13 zł.

 

4. JARHEAD Sp. z o. o.

ul. Warszawska 43 lok 3, 15-062 Białystok

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 17,22 zł.

 

5. SOLID SA

ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 19,80 zł.

 

6. Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o. o.

ul. Obrazkowa 20A, 03-188 Warszawa

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 21,89 zł.

 

7. Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT”

ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok

Cena brutto za 1 roboczogodzinę – 22,39 zł.

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 21-12-2018 13:15

Data modyfikacji informacji: 21-12-2018 13:15