Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.12.20

OR.272.15.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dot. postępowania przetargowego na usługi polegające na usuwaniu pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na terenie Powiatu Białostockiego oraz ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 200 000,00 zł brutto, z czego część I-190 000,00 zł, część II – 10 000,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

              Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz terminy realizacji: część I i część II – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

 

oferta nr 1

Firma JANSO Jan Sołowianiuk

15-542 Białystok, ul. Ciesielska 29

część I – 419 666,00 zł

 

oferta nr 2

Konsorcjum firm w składzie:

MOTOFIRMA Robert Andrysewicz – Lider Konsorcjum

ul. Ustronna 50, 15-161 Białystok

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HALS”

Halina Korzyńska

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 31/2, 15-111 Białystok

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Tadeusz Dąbrowski

ul. 42 Pułku Piechoty 30, 15-182 Białystok

 

PHU SMOL – HOL Monika Smolińska

ul. Wierzbowa 46, 16-070 Porosły

 

część I – 118 426,00zł

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 20-12-2018 12:43

Data modyfikacji informacji: 20-12-2018 12:43