Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.11.30

 OR.272.14.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 11 089,25 zł brutto, z czego część A – 6 600,95 zł, część B – 2 583,00 zł, część C – 1 905,30 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

 

oferta nr 1

TEMPUS Małgorzata Streich

ul. Literacka 189, 60-461 Poznań

część A – cena: 13 300,00 zł, gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 2

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 13

część A – cena: 8 960,00 zł, gwarancja: 48 miesięcy

 

oferta nr 3

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

część A – cena: 6 642,00 zł, gwarancja: 48 miesięcy

 

Co do wymaganego terminu płatności i terminu realizacji zamówienia – wszyscy wykonawcy zadeklarowali wymogi zgodnie z postanowieniami SIWZ, tj. termin płatności – 21 dni od dnia doręczenia faktury oraz termin realizacji 20 grudnia 2018r.

 

W części B oraz w części C nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-11-2018 14:49

Data modyfikacji informacji: 30-11-2018 14:49