Informacja o wyniku postępowania

Białystok, 2018.12.07


OR.272.14.2018OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982  
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowychZgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części A oferta złożona przez Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308 została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Jednocześnie, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części B oraz części C z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).


Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą punktację:
oferta nr 1
TEMPUS Małgorzata Streich
ul. Literacka 189, 60-461 Poznań
część A
punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 3,00 pkt
punkty w kryterium okres gwarancji: 4,00 pkt
łączna ilość punktów: 7,00 pkt
 
oferta nr 2
TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz
15-424 Białystok, ul. Lipowa 51 lok. 13
część A  
punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 4,45 pkt
punkty w kryterium okres gwarancji: 4,00 pkt
łączna ilość punktów: 8,45 pkt

oferta nr 3
Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA
Piotr Gierasimiuk
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A
część A  
punkty w kryterium cena ofertowa brutto: 6,00 pkt
punkty w kryterium okres gwarancji: 4,00 pkt
łączna ilość punktów: 10,00 pktPodpisała:
Joanna Kondzior
Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu Białostockiego

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 07-12-2018

Data udostępnienia w BIP: 07-12-2018 13:58

Data modyfikacji informacji: 07-12-2018 13:58