Informacja o wyborze oferty

   Białystok, 2018.11.28

OR.271.4.14.2018

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

dot. zapytania ofertowego na kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i usługa dystrybucji) do siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2

 

Zamawiający

Powiat Białostocki -

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oferta cenowa złożona przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa jako oferta z najniższą ceną została uznana za ofertę najkorzystniejszą (oferta w procesie oceny otrzymała 10 punktów). W postępowaniu zostały złożone 2 oferty cenowe, Wykonawcy otrzymali następującą punktację.

oferta nr 1

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

cena brutto – 98 488,67 zł

ilość punktów w kryterium – cena brutto przedmiotu zamówienia – 10 pkt

 

oferta nr 2

ONICO ENERGIA sp. z o.o. S.K.A.

ul. Flory 3 lok. 4

00-586 Warszawa

cena brutto – 104 386,89 zł

ilość punktów w kryterium – cena brutto przedmiotu zamówienia – 9,44 pkt

 

             

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-11-2018 11:12

Data modyfikacji informacji: 30-11-2018 11:12