Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 26.11.2018

OR.272.13.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa

          Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 681 600,00 zł brutto, z czego na część I – 396 600,00 zł brutto oraz na część II – 285 000,00 zł brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

ul. Stanisława Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Oddział Białystok

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 lok. 215, 15-111 Białystok

część II

Cena oferty – 278 526,00 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

2. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie

Zespół w Białymstoku

15-402 Białystok, ul. Marjańskiego 3

część II

Cena oferty – 242 253,00 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Aleja Jana Pawła II 24, 00-103 Warszawa

Region Sprzedaży Korporacyjnej Północ

Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Białystok

ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok

część II

Cena oferty – 335 364,00 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

4. TUiR WARTA S.A.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

TUiR WARTA S.A. Departament Ubezpieczeń Korporacyjnych

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Warszawie

15-085 Białystok, ul. J.K. Branickiego 17B

część I

Cena oferty – 385 915,14 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48, 15-302 Białystok

część I

Cena oferty – 288 447,00 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

część II

Cena oferty – 290 466,00 zł brutto

Termin wykonania – od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z SIWZ

 

Podpisał:

Jan Bolesław Perkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jan Bolesław Perkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 27-11-2018 11:47

Data modyfikacji informacji: 27-11-2018 11:47