Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.11.05

OR.272.11.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych dot. opracowania baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla obszaru miasta Supraśl

 

         Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 56 800,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

Cena brutto: 83 836,80 zł 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 2

Zakład Usług Geodezyjnych sp. z o.o.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410

Cena brutto: 87 945,00 zł 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 3

GEONADIR sp. z o.o.

24-100 Puławy, Kowala 38A

Cena brutto: 61 500,00 zł 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 4

CROMA s.c.

A. Żegarska, Sz. Żegarski

15-521 Białystok, ul. Wenecka 7, Zaścianki

Cena brutto: 63 000,00 zł 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 marca 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisała: Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 05-11-2018 13:51

Data modyfikacji informacji: 05-11-2018 13:51