Ogłoszenie

 

 

Białystok, dnia 20.09.2018

 

OR.271.4.11.2018

         

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

            Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na dostawę systemu do cyfrowego zliczania głosów oraz komputera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

Oferty cenowe, zestawione wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać do dnia 28 września 2018r. włącznie:

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania.

 

Podpisała:

w/z Starosty

Jolanta Den

Wicestarosta Powiatu Białostockiego

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jolanta Den - Wicestarosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-09-2018

Data udostępnienia w BIP: 21-09-2018 11:17

Data modyfikacji informacji: 21-09-2018 11:17