Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 05.11.2018

OR.272.8.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 27 800 000,00 zł

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 537 648,83 zł brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty:

1. ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej Wschód w Lublinie

Biuro Regionalne: ul. Branickiego 17B, 15-085 Białystok

Cena oferty – 5 202 033,75 zł brutto

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem

 

 2. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

Oddział w Białymstoku

Al. Piłsudskiego 11/3, 15-443 Białystok

działający w imieniu i na rzecz:

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Białymstoku

adres siedziby: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

 

HEXA Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piątnicy Poduchownej

adres siedziby: ul. Stawiskowska 30, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie

adres siedziby: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo

 

Cena oferty – 4 761 538,95 zł brutto

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem

 

 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A

Cena oferty – 5 285 937,52 zł brutto

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem

 

 4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

II Regionalne Centrum Korporacyjne

Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 6; 15-111 Białystok

Cena oferty – 5 390 817,23 zł brutto

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ

Okres gwarancji - ---------

Warunki płatności – zgodnie z harmonogramem

 

Podpisał: Antoni Pełkowski – Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 06-11-2018

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2018 10:00

Data modyfikacji informacji: 06-11-2018 10:00