Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Białystok, 2018.10.02

OR.272.9.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w kolejnych częściach za najkorzystniejsze oferty uznane zostały następujące oferty.

  • w części A, B, D – za ofertę najkorzystniejszą, w poszczególnych częściach, uznana została oferta złożona przez Wykonawcę – FAKTOR sp. z o.o., Towarowa 9, 10-416 Olsztyn;

 

  • z kolei w części C, F, G – za ofertę najkorzystniejszą, w poszczególnych częściach, uznana została oferta złożona przez Wykonawcę – Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk, Św. Rocha 5 lok. 308A, 15-879 Białystok.

Oferty otrzymały największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

                Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

                 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-10-2018

Data udostępnienia w BIP: 02-10-2018 14:51

Data modyfikacji informacji: 02-10-2018 14:51