Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Białystok, 2018.08.21

OR.272.7.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zarząd Powiatu Białostockiego

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez  

Hexa Bank Spółdzielczy, II Oddział w Białymstoku

15-483 Białystok, ul. Fabryczna 4 lok. 0 D

 

została uznana za ofertę najkorzystniejszą, otrzymując maksymalną liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postepowaniu otrzymali następującą punktację:

1. Spółdzielczy Bank Rozwoju, Oddział w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 59, 15-704 Białystok

ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto – 9,72 pkt

2. Hexa Bank Spółdzielczy, II Oddział w Białymstoku

15-483 Białystok, ul. Fabryczna 4 lok. 0 D

 ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto – 10,00 pkt

3. Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Podlaski

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12 A

 oferta odrzucona – nie podlega ocenie

4. Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

Oddział w Białymstoku

Al. Piłsudskiego 11/3, 15-443 Białystok

 ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto – 8,93 pkt

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski

Starost Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-08-2018

Data udostępnienia w BIP: 21-08-2018 14:49

Data modyfikacji informacji: 21-08-2018 14:49