Ogłoszenie o wyborze oferty

Białystok, 05.02.2018

OR.271.2.2.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

                                                                   

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej oceny ofert w zapytaniu ofertowym na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku w 2018 roku jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

  • w części I firmę GRAFIX Olszewska- Piotrowska M. Tyrała Sp. j. ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok, z ceną brutto – 30 412,60 zł. Ponadto firma złożyła ofertę w części II z ceną brutto 37 482,61 zł,
  • w części II firmę Office Service Mariola Szulborska Przędzalniana 6H, 15-688 Białystok, z ceną brutto 34 151,57 zł.

 

W najbliższym czasie zostaną z powyższymi Wykonawcami zawarte umowy celem realizacji sukcesywnej dostawy materiałów biurowych.                                                                        

Ponadto informuje, iż w części II ofertę złożyło również PHU BAWI SA ul. Składowa 10, 15-399 Białystok, z ceną brutto 34 760,35 zł.

 

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 05-02-2018

Data udostępnienia w BIP: 05-02-2018 10:05

Data modyfikacji informacji: 05-02-2018 10:05