zaproszenie do składania ofert cenowych

 

Białystok, dnia 03.07.2018

 

OR.271.1.288.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

            Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na wykonanie balustrady drewnianej długości 20 mb w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

           Oferty cenowe, zestawione wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy składać do dnia  16 lipca 2018r. włącznie:

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 03-07-2018

Data udostępnienia w BIP: 03-07-2018 13:02

Data modyfikacji informacji: 03-07-2018 13:02