Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

Białystok, dnia 09.04.2018

 

OR.271.4.6.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

            Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako Zamawiający, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro na dostawę drukarki i skanera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku - realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 25 kwietnia 2014r.

           Oferty cenowe, zestawione wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać do dnia 12 kwietnia 2018r. włącznie:

  • w formie tradycyjnej - w siedzibie Starostwa, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Interesantów lub
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatbialostocki.pl.

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu do ich składania.

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 09-04-2018

Data udostępnienia w BIP: 09-04-2018 12:12

Data modyfikacji informacji: 09-04-2018 12:12