Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2018.03.29

OR.272.4.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie prac geodezyjnych dot. opracowania baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 z późn.zm), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 274 000,00 zł brutto, z czego część A – 270 000,00 zł, część B – 4 000,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

Konsorcjum firm w składzie:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Informatyczne „LIMBUS” s.c.

Małgorzata Wilczewska, Dariusz Wilczewski

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 lok. 411

 

Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.

Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski

ul. E. Orzeszkowej 32 pok. 38, 15-084 Białystok

 

„CROMA” s.c.

Agnieszka Żegarska, Szymon Żegarski

ul. Wenecka 7, 15-251 Białystok

część A:

Cena brutto: 287 451,00 zł 

Gwarancja: 6 lat

Termin wykonania zamówienia:

I etap – do dnia 10 października 2018 roku

II etap -  do dnia 30 maja 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 2

Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 2

część A:

Cena brutto: 571 000,00 zł 

Gwarancja: 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia:

I etap – do dnia 10 października 2018 roku

II etap -  do dnia 30 maja 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 3

Krzysztof Tercjak

Geodeta Uprawniony

15-254 Białystok, ul. Dojlidzka 19/1

Część B:

  • za opracowanie dokumentacji dla pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym:

 cena brutto 1 900,00 zł

  • za opracowanie dokumentacji dla każdej następnej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 450,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od otrzymania zlecenia, nie później niż do dnia 20 grudnia 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 4

Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

GEO-RAW s.c.

Marcin Zimnoch, Adam Hrabis

15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4

część A:

Cena brutto: 264 450,00 zł 

Gwarancja: 72 miesiące

Termin wykonania zamówienia:

I etap – do dnia 10 października 2018 roku

II etap -  do dnia 30 maja 2019 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Oferta nr 5

Usługi Geodezyjne „GEO – TECH”

Adam Zaniewski

ul. Niewodnica 43, 15 -635 Białystok

Część B:

  • za opracowanie dokumentacji dla pierwszej działki w obrębie ewidencyjnym:

 cena brutto 1 350,00  zł

  • za opracowanie dokumentacji dla każdej następnej działki w obrębie ewidencyjnym:

cena brutto 0,01 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od otrzymania zlecenia, nie później niż do dnia 20 grudnia 2018 roku

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 29-03-2018 14:42

Data modyfikacji informacji: 29-03-2018 14:42