Treść zapytania ofertowego

Białystok dnia 20.03.2017 r.

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

 

RŚ.6324.20.2013

 

                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE                   

 

            Starostwo Powiatowe w Białymstoku zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny zamówienia (usługi) polegającego na wykonaniu konserwacji i naprawy zbieracza drenarskiego na długości około 110 mb, na działkach Nr 308, 312, 318, 319, 320, 321 obręb Ryboły, gmina Zabłudów, powiat białostocki.

 

Kalkulację prosimy przedstawić podając:

- ogólną kwotę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz w przeliczeniu za metr , godzinę wykonanych prac;

- uwzględnienie ewentualnych zmian w cenie wynikających z potrzeb wymiany uszkodzonych części zbieracza na nowe tj. podać koszt robocizny oraz koszt ewentualnych materiałów (rur drenarskich) niezbędnych do wykonania naprawy.

Przekazana kalkulacja stanie się podstawą dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo. Informujemy, że zamawiający nie przewiduje zwiększenia ustalonej w przyszłej umowie kwoty.

 

Wraz z kalkulacją prosimy o przedłożenie:

-          stosownego oświadczenia o minimalnej praktyce w wykonywaniu prac o podobnym charakterze;

-          stosowne oświadczenie o niezatrudnianiu podwykonawców.

            Prosimy o podanie terminu realizacji ewentualnego zamówienia oraz przekazanie lub przesłanie informacji o wycenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania niniejszego pisma na adres: Starostwo Powiatowe w Białymstoku; Wydział Rolnictwa, Środowiska Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji; ul. Borsucza 2; 15 – 569 Białystok.

Dodatkowych informacji udzieli Rafał Kuczynko – tel. 85 740 39 78.

W załączeniu:

- orientacyjna trasa zbieracza;

- orientacyjna trasa zbieracza zaznaczona na mapie melioracyjnej

 

 

 

                                                                                              z up. Starosty

                                                                                              Kornel Józef Rosiak

                                                                                              Zastępca Dyrektora Wydziału

                                                                                              Rolnictwa, Środowiska,

                                                                                              Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Kornel Józef Rosiak- Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-03-2017

Data udostępnienia w BIP: 21-03-2017 11:15

Data modyfikacji informacji: 21-03-2017 11:15