Informacja - zmiana terminu

   Białystok, 11.12.2017 r.

OR.271.4.3.2017

 

INFORMACJA DOT. ZMIANY

TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT CENOWYCH

 

dot. postępowania na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1-2 Prawa o ruchu drogowym

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w treści ogłoszenia z dnia 6 grudnia 2017 roku. W ogłoszeniu jest następujący zapis

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, (kancelaria, pok. 10), do dnia 14.12.2017 r., do godz. 9:45 Doręczenie oferty cenowej do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty cenowej w sposób skuteczny. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Otwarcie ofert cenowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, (sala konferencyjna) dnia 14 / 12 / 2017 r. o godz. 10:00.

 

Zamawiający wprowadza zmianę godziny terminu składania i otwarcia ofert; w związku z powyższym, zapis ten otrzymuje nowe brzmienie:

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, (kancelaria, pok. 10), do dnia 14.12.2017 r., do godz. 11:45 Doręczenie oferty cenowej do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty cenowej w sposób skuteczny. Oferty cenowe otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Otwarcie ofert cenowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj: Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, (sala konferencyjna) dnia 14 / 12 / 2017 r. o godz. 12:00.

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 11-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 12-12-2017 09:03

Data modyfikacji informacji: 12-12-2017 09:03