Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.11.28

OR.272.21.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 5 000,00 zł brutto, z czego dla poszczególnych części: część A – 2 000,00 zł, część B - 3 000,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

oferta nr 1

Gospodarka Nieruchomościami Marta Ogrodnik

Klewinowo 66A, 16-061 Juchnowiec Kościelny

część A

Cena brutto: 6 150,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część B

Cena brutto: 6 150,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 2

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

część A

Cena brutto: 2 509,20 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 3

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

mgr inż. Irena Beata Wasilewska

ul. H. Sienkiewicza 55A lok. 89

15-002 Białystok

część A

Cena brutto: 7 680,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część B

Cena brutto: 8 840,00 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

 

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 29-11-2017 08:48

Data modyfikacji informacji: 29-11-2017 08:48