Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.11.10

OR.272.12.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 873 028,80 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

oferta nr 1

PGE OBRÓT S.A.

Oddział z siedzibą w Warszawie

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Cena brutto:  895 266,88 zł

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 2

NOVUM S.A.

ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa

Cena brutto: 897 114,23 zł

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

                                                                                                                     

Podpisała:

w/z Starosty Powiatu Białostockiego

Jolanta Den

Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 10-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2017 12:29

Data modyfikacji informacji: 10-11-2017 12:29