Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.10.27

OR.272.18.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na wykonanie operatów szacunkowych

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie 7 560,00 zł brutto, z czego dla poszczególnych części: część A -1 710,00 zł, część B -5 000,00 zł, część C -850,00 zł. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

oferta nr 1

TAKSADO Biuro Nieruchomości Urszula Łaszcz

15 – 361 Białystok, ul. Ks. Abp. Edwarda Kisiela 17/5

część A

Cena brutto: 2 120,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część C

Cena brutto: 3 900,00 zł

Gwarancja: 24 miesiące

Termin wykonania zamówienia: 20 listopad 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

oferta nr 2

Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA

Piotr Gierasimiuk

15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 lok. 308A

część A

Cena brutto: 1 986,45 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część B

Cena brutto: 3 259,50 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

część C

Cena brutto: 1 082,40 zł

Gwarancja: 48 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 20 listopad 2017 r.

Warunki płatności: 21 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2017 15:24

Data modyfikacji informacji: 27-10-2017 15:24