Infirmacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.10.27

OR.272.17.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na budowę kotłowni gazowej w budynku stołówki na potrzeby ogrzewania budynku stołówki, pralni i PUT zlokalizowanego w Supraślu

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579) Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 180 548,65 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

oferta nr 1

PHU MARS

Elżbieta Szymczukiewicz

ul. Pusta 4, 15-139 Białystok

Cena brutto: 205 253,56 zł

Gwarancja: 7 lat

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 roku

Warunki płatności: 14 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Wojciech Rudzewicz

Studzianki, ul. Wasilkowska 12

16 -010 Wasilków

Cena brutto: 188 190,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: do dnia 20 grudnia 2017 r.

Warunki płatności: 14 dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisała:

Joanna Kondzior

Sekretarz Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 27-10-2017 15:20

Data modyfikacji informacji: 27-10-2017 15:20