Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 2017.10.31

OR.272.15.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania przetargowego na budowę obiektu administracyjno-biurowego w systemie zaprojektuj i wybuduj, przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku

 

         Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 13 900 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 1. KONSORCJUM firm w składzie:

ANATEX sp. z o.o. - LIDER

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

 

ANATEX Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

inż. Anatol Chomczyk - partner

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6G

 

Cena brutto: 14 999 850,00 zł

Gwarancja: 7 lat

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Warunki płatności: 21-dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

2. Przedsiębiorstwo Budowlane

Eko-System Kostro, Radlmacher Spółka Jawna

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok

 

Cena brutto: 13 204 050,00  zł

Gwarancja: 7 lat

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ

Warunki płatności: 21-dniowy termin zapłaty faktur od dnia jej doręczenia Zamawiającemu

 

 

Podpisał:

Antoni Pełkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2017

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2017 10:52

Data modyfikacji informacji: 31-10-2017 10:52