Informacja z otwarcia ofert

Białystok, 26.07.2017

OR.272.11.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania prowadzonego na modernizacje operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych.

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn zm.), Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi w części A na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych – 95 000,00 zł. brutto, a w części B na założenie dla obszaru miasta Michałowo bazy danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do zgodności z obowiązującymi przepisami – 22 000,00 zł. brutto. Do terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:

  1. ALL – MAPS Aleksandra Rejowicz, ul. Kościelna 8/14, 30-034 Kraków

Cena oferty w części B – 75 030,00 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem określonym w SIWZ.

Okres gwarancji – 72 miesiące.

Warunki płatności – 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  1. Podlaskie Biuro Geodezji Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s. c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski ul. E. Orzeszkowej 32, 15-084 Białystok

Cena oferty w części A – 356 700,00 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Okres gwarancji – 5 lat.

Warunki płatności – 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

  1. Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEO-RAW s. c. Marcin Zimnoch, Adam Hrabis ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok

Cena oferty w części A – 97 858,80 zł brutto.

Termin wykonania – zgodny z terminem wskazanym w SIWZ.

Okres gwarancji – 72 miesiące.

Warunki płatności – 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-07-2017

Data udostępnienia w BIP: 26-07-2017 11:02

Data modyfikacji informacji: 26-07-2017 11:02