Informacja o unieważnieniu postępowania w częsci B

Białystok, 28.07.2017r.

 

OR.272.11.2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części B na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), gdyż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższyła kwotę, jaka została przeznaczona na sfinansowanie tego zamówienia. W powyższym postępowaniu w części B wpłynęła jedna oferta na kwotę 75 030,00 zł brutto, natomiast Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia przeznaczył kwotę 22 000,00 zł brutto.

 

Podpisała:

Joanna Kondzior – Sekretarz Powiatu

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Joanna Kondzior - Sekretarz Powiatu

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-07-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-07-2017 11:21

Data modyfikacji informacji: 28-07-2017 11:21