ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Białystok,  18.12.2015 r.

OR.272.17.2015

 

Dotyczy postępowania Nr OR.272.17.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Białostockiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i Skarbu Państwa”.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

tel. 85 7403951/ fax. 85 7403982 

www.powiatbiałostocki.pl

 

Na mocy art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w części A za ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert uznana została oferta złożona przez:

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

 

Z kolei, w części B - za ofertę najkorzystniejszą, która otrzymała największą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert wybrana została oferta złożona przez:

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO HESTIA SA

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie

Zespół Underwriterów w Białymstoku

ul. Mariańskiego 3

15-402 Białystok

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty – otrzymali następującą punktację:

 

L.p.

WYKONAWCA

CZĘŚĆ I

punktacja

* cena

*klauzule

CZĘŚĆ II

punktacja

*cena

*klauzule

 

PUNKTACJA

łączna

 

1.

PZU S.A.

Al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Region Centralny Oddział Sprzedaży Korporacyjny

ul. Suraska 3A

15-950 Białystok

 

 ----------

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

2.

 

InterRisk Towarzystwo    Ubezpieczeń S.A.

   Vienna Insurance Group

   ul. Noakowskiego 22

  00 – 668 Warszawa

Oddział Białystok

  ul. Warszawska 34

  15-062 Białystok

 

75,19 pkt

 

7,95 pkt

----------

83,14 pkt

3.

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi

ul. Gdańska 132

Oddział w Białymstoku, 15-879 Białystok

ul. Św .Rocha 11/1

 

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

oferta odrzucona

nie podlega ocenie

4.

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Oddział w Białymstoku

ul. Mazowiecka 48

15-302 Białystok

 

85,00 pkt

 

0 pkt

69,36 pkt

 

9 pkt

CZĘŚĆ I - 85,00 pkt

 

  CZĘŚĆ II – 78,36 pkt

5.

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

ERGO HESTIA SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie

Zespół

Underwriterów

w Białymstoku

ul. Mariańskiego 3

15-402 Białystok

 

 

----------

90,00 pkt

 

1,5 pkt

91,50 pkt

 

 

 

                                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                                                                    Antoni Pełkowski - Starosta

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 21-12-2015 09:49

Data modyfikacji informacji: 21-12-2015 09:49