zaproszenie do składania ofert na sprzedaż paliw

 

Białystok 31.10.2013r.                 

 

 

OR.271.2.11.2013

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA  SPRZEDAŻ  PALIW

 

Starosta Powiatu Białostockiego, jako Zamawiający, zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro i prowadzone jest w formie rozeznania cen (tryb wewnętrzny Starostwa - na podstawie Zarządzenia Nr 44/08 Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 14 listopada 2008 r.). Warunki zamówienia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1.

Oferty cenowe, zestawione wg formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego należy składać w jednej z n/w form w siedzibie Zamawiającego do dnia 12 listopada 2013r. włącznie:

  • w formie tradycyjnej - w siedzibie Starostwa, pokój nr 10 – Biuro Obsługi Interesantów,
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: starosta@powiatbialostocki.pl. – podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 7 dni od upływu terminu do ich składania.
Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie niezwłocznie zawarta umowa.

 

 

Podpisał:

Wiesław Pusz - Starosta

 

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.

 

 

 

Załączniki do treści

  • zał. nr 1 (DOC, 49,5 KB)

    opis przedmiotu zamówienia

  • zał. nr 2 (DOCX, 19,46 KB)

    formularz ofertowy

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 31-10-2013

Data udostępnienia w BIP: 31-10-2013 12:24

Data modyfikacji informacji: 31-10-2013 12:24